Verduurzaming Gemeenschapshuis De Kastanje

Eerder heeft u via het Weekblad voor Deurne kunnen vernemen dat ons gemeenschapshuis verduurzaamd zal worden.

Inmiddels zijn de plannen concreet geworden en vergunningen verleend. De verbouwplannen zijn in een stroomversnelling gekomen.

Vanaf maandag 4 oktober tot aan de kerst krijgt de Kastanje een nieuw dak op de oude voorbouw aan het marktplein. Tevens worden er nog enkele oude kozijnen vervangen, wordt het voegwerk vervangen en de spouwmuren nageïsoleerd. Qua installaties zal er een warmtepomp worden aangebracht en wordt het dak van de grote zaal vol gelegd met zonnepanelen.

De aannemer zal proberen de overlast tot een minimum te beperken, maar u zult als gast hoe dan ook overlast gaan ondervinden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en flexibiliteit.

Corona update

Per 25 september 2021 verandert de regelgeving weer. Wat zijn de regels binnen De Kastanje vanaf deze datum?

  • Er wordt bij De Kastanje wel om een coronatoegangsbewijs gevraagd bij een evenement. Onder evenement wordt verstaan een activiteit met horeca erbij toegankelijk voor iedereen.
  • Een besloten activiteit is uitgesloten voor controle. Dus betreft het een verenigingsactiviteit met horeca erbij met alleen leden, dan hoeft De Kastanje niet te controleren op een coronatoegangsbewijs. 

Onderstaande (gedrags)regels blijven van toepassing:

  • Heeft u klachten, blijf thuis
  • Reinig/was uw handen na toiletbezoek

De Kastanje Liessel volgt de regelgeving en richtlijnen van het RIVM en de gemeente. Alle informatie kunt u vinden op de site van RIVM. Voor het protocol van De Kastanje en voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen via ons mailadres: info@dekastanjeliessel.nl.

Volg de instructie van onze beheerders altijd op.