Van Parochiegebouw naar Gemeenschapshuis De Kastanje

Rond 1930 werd de oude kerk van Liessel vervangen door een nieuwe kerk.

De locatie van de oude kerk kwam vrij en de pastoor leek het een goed idee om een parochiegebouw neer te zetten voor culturele (aan de kerk verbonden) activiteiten.

Geld was er niet voor, dus de pastoor stuurde de kapelaan langs alle huizen om een lening van 5 guldens per gezin te gaan vragen. Het geld kwam er, en is volgens de overlevering nooit terug hoeven te komen bij de parochianen. 

Van het huidige gemeenschapshuis is de bar- foyer, het biljartpodium, de keuken en de bibliotheek nog steeds van dit eerste gebouw. De huidige, kleine zaal boven “de bieb” was vroeger het balkon van de verder open ruimte.

Rond 1970 werd er aan het goed gebruikte parochiehuis een grote ruimte toegevoegd, volgens de gedachten en eisen van die tijd. Nooit gehoord van Milieueisen, nooit verwacht dat dreunende bassen door het dorp zouden schallen bij gebrek aan geluidsisolatie. Ook aan de vormgeving bleken na enige jaren van zeer intensief gebruik de nodige knelpunten te zitten.

Toen in 2006 er dan ook middelen van de gemeente Deurne beschikbaar kwamen, is er door het Bestuur van het gemeenschapshuis, samen met diverse commissieleden uit de gebruikersverenigingen een gebouw neergezet dat voldoet aan de huidige eisen van: milieu, geluid, energie en aan de wensen van alle gebruikers.

Inmiddels is het dak voorzien van zonnepanelen, zodat ook De kastanje, duurzaam onderneemt, voor u, met u, voor Liessel!