——–

 

Gemeenschapshuis De Kastanje staat op de plaats waar tot 1903 de oude Sint-Hubertuskapel stond en waar in het centrum van Liessel na 1930 een parochiehuis werd gebouwd.

Op initiatief van toenmalig pastoor Jaspers en kapelaan Van Teeffelen werd in 1930 aan iedere inwoner van Liessel hiervoor een lening van vijf gulden gevraagd. Daarna werd het r.-k. parochiehuis op die plaats gebouwd.
De lening werd later op verzoek van de geestelijken door de inwoners van Liessel kwijtgescholden. Het parochiehuis werd jarenlang vrij intensief gebruikt voor allerlei activiteiten.

Tijdens de oorlog werd het gebouw door de Duitsers gevorderd en als commandocentrum gebruikt.
Na de oorlog functioneerde het gebouw tijdelijk als noodkerk totdat in april 1947 het zwaar gehavende kerkgebouw na herstel weer in gebruik kon worden genomen. Ook werden na de oorlog enkele ruimten in het patronaat als tijdelijk klaslokaal door de meisjesschool gebruikt, totdat ook het zwaar beschadigde schoolgebouw hersteld was.

In de jaren na 1970 bleek het gebouw niet meer aan de daaraan gestelde eisen te voldoen. Er werd daarom door de intussen opgerichte beheercommissie een plan voor een verbouwing gemaakt.
Samen met de in Liessel wonende Duitse architect Günther Dargel werd een plan ontworpen. Hierbij zou zowel in als achter het bestaande gebouw een vernieuwing doorgevoerd worden. Een voor die tijd moderne, theatervormige zaal met daar omheen een aantal verschillende ruimten werd achter het bestaande deel gebouwd.

Bij de feestelijke ingebruikname van het verbouwde gemeenschapshuis in 1976 werd ook de naam aangepast. De door Jacqueline Hanssen bedachte nieuwe naam De Kastanje werd bij de heropening van het gemeenschapshuis bekend gemaakt. Het revolutionaire ontwerp bleek later veel technische en bouwkundige mankementen te hebben.
De tekortkomingen aan het gebouw en de klachten van gebruikers en omwonenden deden het bestuur besluiten een rigoureuze verbouwing voor te bereiden. De daarmee gepaard gaande aanpassingen en kosten bezorgden het toenmalige bestuur veel zorgen. Daardoor werden na ongeveer 25 jaar gebruik alweer plannen gemaakt voor een totale vernieuwing.

In de jaren vanaf 2000 werden er zoveel tekortkomingen en ongemakken geconstateerd dat het stichtingsbestuur geen andere weg zag als een rigoureuze verbouwing. Er werden plannen ontwikkeld om te komen tot een algehele vernieuwing, die in 2006 werd gerealiseerd. De totale kosten hiervoor bedroegen ongeveer drie miljoen euro. Liessel kon toen wel over een multifunctioneel gemeenschapshuis beschikken waarmee men jarenlang vooruit zou kunnen.
De verschillende zalen en vergaderruimten kregen Liesselse buurtnamen. Het geheel vernieuwde gemeenschapshuis De Kastanje voldoet aan alle gestelde eisen en is een gebouw waar heel Liessel gebruik van kan maken.