*** UITGELICHT ! ***

GEBRUIKERSVERGADERING: woensdag 27 september 2017 aanvang 20.00 uur
Voor alle verenigingen en stichtingen die gehuisvest zijn in Gemeenschapshuis De Kastanje.

Gemeente Deurne heeft onlangs het subsidiebeleid huisvesting vastgesteld. Deze nieuwe regeling wordt per 1 januari 2018 van kracht. Binnenkort ontvangen verenigingen en stichtingen van Gemeente Deurne een informatiebrief en tevens een aanvraagformulier voor de huisvestingssubsidie.

De gewijzigde subsidie huisvesting heeft gevolgen voor de verenigingen en stichting welke hun huisvesting hebben in De Kastanje Liessel.
Het bestuur van De Kastanje Liessel wil deze gevolgen graag verder toelichten in een gebruikersvergadering.
Wij hebben u hiervoor reeds uitgenodigd per mail.

Bent u met uw vereniging of stichting gehuisvest in De Kastanje en heeft u geen mail gehad als bestuurslid, dan kunt u zich toch aanmelden.
Aanmelden kan tot 20 september 2017  via info@dekastanjeliessel.nl
Geef hierbij aan met hoeveel personen uw vereniging of stichting aanwezig wilt zijn